Služby

Bobová dráha

Nejdelší bobová dráha v ČR. Nevíte co s volným časem, hledáte zábavu, aktivní odpočinek, zážitek, adrenalin, nebo místo pro konání firemní akce? Navštivte areál bobové dráhy v Kutné Hoře a prožijte adrenalinové zážitky při jízdě na bobové dráze.

Více informací na webových stránkách www.bobovadrahakutnahora.cz

Alchymistická dílna

V centru Kutné Hory v Sankturinovském domě na Palackého náměstí najdete pravou alchymistickou dílnu, kde voskoví alchymisté hledají Kámen mudrců a elixír věčného mládí.
Muzeum vás provede alchymistickou dílnou, kde věhlasní učenci hledají kámen mudrců a mění kovy ve zlato. V dalších místnostech najdete kaleidoskopické kino nebo golema. Autorem nové expozice je Mgr. Zdeněk Třískala.
Muzeum je otevřeno denně. Vchod do muzea je přes Informační centrum.
V Kutné Hoře je existence alchymistické dílny doložena již v roce 1480. Tehdejší majitel domu čp.377 na Palackého náměstí – tzv. Knajslíkův dům, dnes Sankturinovský dům (infocentrum) – nejmladší syn Jiřího z Poděbrad, Hynek, kníže Minsterberský, nechal v prvním patře věže tohoto domu vybudovat alchymistickou dílnu vyzdobenou mystickými ornamenty. Ještě roku 1902 je Hynkova laboratoř popisována jako zajímavá památka tehdejší alchymistické činnosti v původním stavebním slohu.

Více informací na webových stránkách destinace.kutnahora.cz

Muzeum kostek a obchod Lega

Nedaleko Morového sloupu v Kutné Hoře se nachází Muzeum Lega. Na ploše více jak 150 m² uvidíte více než 1000 originálních modelů, mezi nimiž nechybí velkolepý model sedlecké Kostnice! Expozice jsou rozděleny do tematických okruhů, kde každý najde něco ze svého dětství nebo i ze současnosti. Součástí je i nadstandardně vybavený specializovaný Lego obchod, kde najdete například náhradní dílky na váhu, klíčenky, polybagy a mnoho dalších zajímavých věcí. Nápad na vytvoření muzea se zrodil, když se sbírka soukromého sběratele pana Miloše Křečka, rozrostla do takových rozměrů, že pro něj i jeho rodinu, bylo neúnosné tolik modelů lega skladovat. Proto se zrodilo Muzeum kostek na Národní třídě v Praze. Postupem času se jeho sbírka lega dále rozrůstala díky tomu se otevřelo další muzeum a to právě v Kutné Hoře.

Více informací na webových stránkách www.muzeumlega.cz

GASK

Druhá největší galerie v České republice sídlí v jedné z hlavních dominant města Kutné Hory, v monumentální budově Jezuitské koleje. Galerie GASK se zaměřuje především na výtvarné umění 20. a 21. století.Na více než třech tisících metrech čtverečních poskytuje v Čechách ojedinělý přátelský galerijní prostor, inspirovaný konceptem nejznámějších světových galerií, jako je Centre Georges Pompidou v Paříži, Tate Modern v Londýně nebo MoMA v New Yorku.

Stav mysli – za obrazem Nová stálá expozice, je založena na jednotlivých okruzích odpovídajících konkrétnímu úseku citového či myšlenkového rozpoložení člověka, který stojí u zrodu představených děl (například úzkost, osamocení, duchovnost, paměť, kontemplace). Název „Stavy mysli“ znázorňuje cíl více odkrývat „psychické zázemí“ vzniku díla nejen v osobní rovině tvůrce, ale i v rovině společenských a historických reálií.

Na co se můžete u nás těšit

  • proměnné výstavy
  • stálou expozici „Stavy mysli/za obrazem“ v nové podobě
  • programy lektorského centra pro všechny věkové kategorie
  • audiovizuální herny pro děti
  • bohatě zásobený Bookshop
  • originální Designshop
  • lahodné osvěžení v Café Fatal
  • relaxaci a odpočinek v zahradách Jezuitské koleje
  • bezproblémové parkování v krytých garážích

Více informací na webových stránkách www.gask.cz

Muzeum stříbra Hrádek

Od poloviny 20. stol. je budova Hrádku sídlem Českého muzea stříbra. Ve sbírce muzea jsou uloženy rozsáhlé sbírkové soubory uměleckořemeslné, výtvarné, etnografické, ale především numismatické, geologické a unikátní exponáty z oboru hornictví, hutnictví a mincovnictví. Součástí muzea je i zachovalá středověká štola s ukázkami hornických činností ve středověku, do které se můžete jít podívat. Muzeum nabízí dva prohlídkové okruhy, ve kterých se dozvíte něco o historii města, jak se zde těžilo stříbro, nebo jaký život měli horníci ve štolách.

Více informací na webových stránkách
www.cms-kh.cz/hradek

Cyklistika

Kutná Hora a okolí nabízí mnoho příjemných cyklotras. Mapičky i samotná kola, Vám rádi zapůjčíme v penzionu.

Cyklotrasa vinařská – 7 km dlouhá
Cyklotrasa začíná a končí v historickém jádru města na Palackého náměstí, odtud směřujeme ulicí Na Sioně, Zvonařskou, Hloušeckou (křížení s komunikací Na Valech). Pokračujeme přes Seifertovy sady, ulicemi Kaňkovskou, Loreckou a odtud vyjíždíme z města směrem na Kaňk. Po 800m následuje odbočka vlevo na místní komunikaci k vinohradu Pod Sukovem. Projíždíme podél vinohradu, kde se napojujeme na komunikaci Kutná Hora – Grunta. Vracíme se Grunteckou podél vinohradu U všech svatých, kolem Seifertových sadů zpět do centra města.

Cyklotrasa městem Kutná Hora – 8,8 km dlouhá
Z Palackého náměstí v centru Kutné Hory jedeme po modré turistické značce přes Škvárovnu a Markovičky k Velkému rybníku. Dojedeme až do místa, kde se kříží červená a modrá značka a zde se vydáme po červené zpět na Kutnou Horu. Projíždíme romantickým údolím Vrchlice a cestou míjíme několik zajímavých míst, kterými jsou mlýny Šimákov, Cimburk, Spálený a Danemark, štola sv. Antonína Paduánského a kamenolom. Dojedeme až k rozcestí v Hutích a za ním se vydáme přes most a napojíme se na tzv. Královskou cestu. Odtud máme krásný výhled na chrám sv. Barbory, Jezuitskou kolej, kostel sv. Jakuba a Vlašský dvůr. Cestu opět zakončíme na Palackého náměstí.

Cyklotrasa k rozhledně Vysoká – 20 km dlouhá
Centrum Kutné Hory – předměstí Vrchlice – Bylany – Mezholezy – Vysoká – Karlov – Tuchotice – Nová Lhota – Bylany – předměstí Vrchlice – centrum Kutné Hory
Z centra Kutné Hora (Palackého nám.) sjedeme po červené turistické značce na cyklotrasu č.1, která červenou turistickou lemuje až na předměstí Kutné Hory Vrchlice, kde na křižovatce se žlutou turistickou trasou trasa č.1 odbočuje doprava do Bylan. Pokračujeme dále po trase č.1 až na křížení s trasou č. 0111, kde na ni doprava odbočíme a pokračujeme přes Mezholezy až do Vysoké. Cestou si můžeme vyšlápnout na rozhlednu Vysoká a pokochat se výhledem. Ve vysoké odbočíme doleva a před Karlovem se opět napojíme na cyklotrasu č.1. Vydáme se doleva přes Tuchotice do Nové Lhoty, stále po trase č.1. kolem vodní nádrže Vrchlice přes Bylany, kde se vracíme do Kutné Hory již o známé trase (kopíruje červenou turistickou).

Cyklotrasa ke zřícenině hradu Sion – 25 km dlouhá
Park pod Vlašským dvorem – Královská cesta – Hutě – údolí Vrchlice – Velký rybník – Malešov – Roztěž – Polánka – Sion – Chlístovice – Maxovna – Malešov – Poličany – Vrchlice – centrum Kutné Hory
Tato středně-těžká cyklotrasa kopíruje červeně značenou turistickou trasu. Projedeme parkem pod Vlašským dvorem až k Vrchlici. Dále pokračujeme přes most a vzhůru přes železniční trať až se napojíme na tzv. „Královskou cestu“. Míjíme na skále vytesaný reliéf Jaroslava Vrchlického a odtud máme také krásný výhled na Vlašský dvůr, kostel sv. Jakuba, Jezuitskou kolej a chrám sv. Barbory. Po pěkné promenádní cestě dojedeme až k silnici. Přejedeme most a odbočíme vlevo na silničku vedoucí k rozcestí v Hutích. Romantické údolí Vrchlice nás kolem kamenolomu, štoly sv. Antonína Paduánského, mlýnu Dänemark, Spáleného mlýnu, mlýnu Cimburk a Šimákov dovede až k Velkému rybníku. Pokračujeme stále po červené trase mezi chatkami tyčícími se nad rybníkem. Chvíli jedeme po asfaltové komunikaci, ze které po několika stech metrech sjíždíme na zpevněnou pěšinu lemovanou z jedné strany potokem, z druhé chatami. Vystoupáme na polní cestu, po které dojedeme až do Malešova. V tomto úseku cesty je stoupání poměrně značné, ale na oplátku jsme na jeho vrcholu odměněni překrásným výhledem na Kutnou Horu. V Malešově odbočíme směrem na Roztěž. V této obci si můžeme, bohužel pouze zvenku, prohlédnout místní zámek, kde se mimo jiné natáčel seriál „Život na zámku“. Z Roztěže pokračujeme na Polánku a z Polánky dále na Sion. Ze Sionu se vydáme směrem na Chlístovice, odkud jedeme celou dobu již po asfaltových komunikacích značenou cyklotrasou č. 0096 do Malešova a odtud po cyklotrase č. 0106 přes Poličany do Kutné Hory.

Zámek Kačina

Zámek Kačina, nacházející se v obci Svatý Mikuláš, nedaleko Kutné Hory, patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v České republice. Zámecké expozice nabízejí možnost seznámit se s historií rodu Chotků, obdivovat architektonické krásy Kačiny. Zámek Vám nabízí několik prohlídkových okruhů.
Muzeum českého venkova, pobočka Národního zemědělského muzea, je oučástí zámku Kačina.

Více informací na webových stránkách www.kacina.cz

Dačického dům

Přestavbou rodného domu Mikuláše Dačického, dle aktuálních zásad péče o památky, vzniklo centrum pro poskytování moderních kulturních a vzdělávacích služeb pro odbornou i laickou veřejnost. Dačický dům slouží jako prezentace kulturního dědictví UNESCO a uchovává a prezentuje významné kulturní prvky spojené s historií města Kutná Hora a regionu.

Více informací na webových stránkách www.dacickehodum.cz